لیست زیر شامل توکن هایی هست که به صورت آنی ایردراپ اونها به حساب تراست ولت شما اضافه میشه و شامل کامل ترین لیست ایردراپ های فعال در شبکه اتریوم هست .

برای استفاده از این ایر دراپ ها ابتدا بخش اول و دوم مطلب آموزش مقدماتی ارز دیجیتال : کیف پول تراست ولت را مطالعه کنید تا بتونید با contract address توکن های زیر رو به کیف پولتون اضافه کنید .

در صورتی که با ایردراپ آشنایی ندارید می توانید مطلب آموزش مقدماتی ایردراپ  رو بخونید .

برای مشاهده ایردراپ های بیشتر به بخش معرفی ایردراپ های جدید سایت مراجعه کنید .

شبکه توکن های زیر Etherum هست ، پس network رو روی Etherum بگذارید

contract address:

0xb810Ad9007E4F2d9Aab2e7181A0385d02437eA6e

 Symbol : KFC Decimal: 18 (You will get 8888 tokens now)

 

0xFaFaE755cBaF09Cff8f5B0a0f1E0A4A719a9C32a

 Symbol : ManitoS Decimal: 18 (You will get 50000 tokens now)

 

لیست کامل ایردراپ ها را در ادامه مطلب ببینید

0x4F38f4229924bfa28D58eeda496Cc85e8016bCCC

 SYMBOL: Cehhcoin DECIMAL: 0 (Get Free 26 Cehhcoin)

 

0x1EdA8487d6865D294423c6080d4C65B9ee28A514

 Token Decimals: 18 Token Symbol: EOSP (You will get 888 EOSP)

 

0x3565402f2936d3284264f03615d065803330e392

 Symbol CSAT , Token decimal 18 (Get Free 1000 CSAT)

 

0x01995786f1435743c42b7f2276c496a610b58612

 Symbol : SDZ Decimal: 18 (Get Free 6000 SDZ)

 

0xce853db3359326db6d03981c9fb42983bbcdd007

 Token Symbol: PNS1 Decimals: 2 (Get Free 80081.35 PNS1)

 

0x0189d31f6629c359007f72b8d5ec8fa1c126f95c

 Symbol : SNS Decimal : 18 (Get Free 1000 SNS)

 

0xa5996f6b731b349e25d7d5f4dd93a5ce9947841f

 Symbol : GIFT Decimal : 18 (Get Free 1000 GIFT)

 

0xd9A72fEc8683db0666769D841d6D127F350B4418

 Token Decimals: 18 Token Name: SURPRISE Token Symbol: SPS (You will get 276 SPS)

 

0x1a1b161962a7efe85be39a24f18ad7d4a504e10c

 Symbol: BOY Decimal: 18 (Get Free 10000 BOY)

 

0x75f2ff3f2d5a789762622d7c039373ca6b8ad74a

 Symbol: ETU Decimal: 18 (Get Free 88888 ETU)

 

0x86c8bf8532aa2601151c9dbbf4e4c4804e042571

 Symbol: SIM Decimal: 2 (Get Free 10000 SIM)

 

0x9aa9f330ab322e8a6f044c46a109b5910fa373ce

 Symbol: Decimal: IGNISLITE (Get Free 276 IGNISLITE)

 

symbol: AirdropToken

0xba7435A4b4C747E0101780073eedA872a69Bdcd4

 

AM TOKEN

0x047dface8f9dcd4440b3744c355edac0739d84fd

 

NICE

0xdbb094bbf86ba42315704d7b38f51918cef0c386

 

HEALTH CHAIN (888 Token)

0x35e308668391daab398ffc0e60d13d65c7793fed

 

WIN ETH FREE

0x85332b222787EacAb0fFf68cf3b884798823528C

 

360app (DAPP)

0x5D0fa08AEb173AdE44B0Cf7F31d506D8E04f0ac8

 

YiYouBao (YYB)

0x85993be4ef5bec00b62ba7e46a8a70f353182b3e

 

Hotlove (HL) 

0xdff991af459d05175b3bb766b950afc697b68df0

 

Cheguevara (CHE)

0x25a1de1c3ee658fe034b8914a1d8d34110423af8

 

Yunjaimi (YJM)

0x27BC53596Dc0EA71dE3c65C799d8E6c96C1dDA98

 

Gift token

0xa5996f6b731b349e25d7d5f4dd93a5ce9947841f

 

Pro:

0x8377ee6d3545bc6ff1425ee3015dc648b149c7b2

 

PNS

0xce853db3359326db6d03981c9fb42983bbcdd00

 

SDZ

0x01995786f1435743c42b7f2276c496a610b58612

 

BOY

0x1a1b161962a7efe85be39a24f18ad7d4a504e10c

 

CSAT

0x3565402f2936d3284264f03615d065803330e392

 

IGNISLITE

0x9AA9F330aB322e8a6F044C46a109B5910fa373CE

 

KFC

0xb810ad9007e4f2d9aab2e7181a0385d02437ea6e

 

SPS

0x0f801928106c4c4272275e130be1473dbd8b492c

 

MANITOS

0x77d0112d005d21c1740a323f513bb088916b9a14

 

CEHH

0x4f38f4229924bfa28d58eeda496cc85e8016bccc

 

 SNS

0x0189d31f6629c359007f72b8d5ec8fa1c126f95c

 

ETUOFFICIAL…

0x75f2ff3f2d5a789762622d7c039373ca6b8ad74a

 

EOSP

0x1eda8487d6865d294423c6080d4c65b9ee28a514

 

 Driver Token:

0x8a0ba07b4358de33efecff2f09f55c85cda14670

 

 Group Token:

0x386dd8f88994f848763060672580ea61676cd601

 

 SEET(X)

0xa4ce90b5f9e2e1eb95ef7f74bace5e19c4dd989d

 

VGAME VGS

0x4c9d5672ae33522240532206ab45508116daf263

 

Shabi:

0xd375a513692336cf9eebce5e38869b447948016f

 

 AirDrop Token:

0xba7435a4b4c747e0101780073eeda872a69bdcd4u

 

 GIRL TOKEN

0x13bdd7dcc28b585f193241b31995af22f1b0256e

 

 Green cap Token:

0xd0834d08c83dbe216811aaea0eeffb2349e57634

 

 DOGE TOKEN :

0x576097fa17e1f702bb9167f0f08f2ea0898a3ea5

 

 GYS TOKEN

0xafa09d4f43ce49b1317651667a8bc62b878ae888

 

 AIRDROP FINANCE

0xe96377378336d7e465e1af647c2da18d6825fc71

 

 EAT TOKEN

0xe2d66561b39eadbd488868af8493fb55d4b9d084

 

 VALUE TOKEN

0xcf6afbb480351a27950f96923094a0ce1559cc26

 

 CANDY TOKEN

0xe0d96560a6145c55549c821fb67299317bca0cb8

 

 Candy AIM

0xe0d96560a6145c55549c821fb67299317bca0cb8

 

 Manitosupertoken:

0xfafae755cbaf09cff8f5b0a0f1e0a4a719a9c32a

 

 CSAT token:

0xe887d4FCeD09cb2904dbA4f7Db1cC46e29d39579

 

 Surprise token:

0xd9A72fEc8683db0666769D841d6D127F350B4418

 

 OK Blokchain (OKex)

0xe302bf71b1f6f3024e7642f9c824ac86b58436a0

 

 AVItoken

0xf1189c68f5697514b1028e2fae5efeb093e91079

 

اگر تمایل دارید در زمینه ایر دراپ ها فعالیت کنید و ایردراپ های بیشتری دریافت کنید پیشنهاد می کنم مطلب آموزش ایردراپ گوگل سواپ رو هم ببینید .

لیست و مشخصات کامل ایردراپ ها رو می تونید به صورت یکجا در مطلب لیست کامل بهترین ایردراپ ها ببینید .

منبع : سایت DGEarn.ir